Porno kijken maakt mensen positiever over de andere sekse

Porno zorgt bij jongeren voor een onrealistisch beeld van seks, mensen in een relatie kijken naar porno omdat ze iets missen, porno leidt tot riskante seksgedragingen.
Afijn: er leven heel wat veronderstellingen over dit thema, al dan niet gestoeld op (wetenschappelijke) inzichten. Belgische wetenschappers zochten uit wat er van klopt en niet en halen heel wat zaken onderuit…….
Een team onderzoekers, verbonden aan UGent en het UZ Gent, deed online een enquête op seksinbeeld.be waar 4500 mensen van 18 jaar en ouder aan mee deden.
De cijfers tonen aan dat jong en oud ongeveer even vaak porno consumeren. De groep 20-30-jarigen gaf net als de groep met 50-60-jarigen aan dat ze gemiddeld 3x per week kijken. Mannen kijken met 98% inderdaad vaker dan vrouwen (72%) Mannen zijn gemiddeld 22 jaar als ze voor het eerst kijken, vrouwen 21 jaar. Het doel bij beiden hetzelfde: masturbatie. De meeste anonieme respondenten kijken alleen (mannen 85%, vrouwen 43%), ook al hebben ze een relatie.
Jongeren geboren tussen 1986 en 2001 (ook wel de Generatie Porno genoemd), die meer porno kijken dan hun leeftijdsgenoten, vertonen juist een positievere houding tegenover het andere geslacht. Porno zou ook niet meer seksueel risicogedrag veroorzaken zoals onveilig vrijen en losse contacten. “Respondenten die vaker kijken, ervaren een positievere impact op het eigen seksleven. Porno is niet de grote boosdoener die we er soms van maken. Het kan zelfs deel uitmaken van bijvoorbeeld sekstherapie” aldus seksuologe Els Elaut.
Daarnaast ontkrachten de resultaten ook dat jongen hun seksuele kennis vooral uit porno halen. Voorlichting op school staat met stip op de eerste plaats, maar ook via vrienden komen jongeren veel te weten over seks. Porno kijken om ‘bij te leren’ staat pas op nummer 3. Driekwart van de ouders met kinderen tussen 8 en 16 jaar vindt dat praten over porno een deel van de seksuele voorlichting is, maar slechts een kwart van hen snijdt het onderwerp ook echt aan. 45% van die ouders wenst concrete tips om met hun kinderen over porno te praten, 73% van alle deelnemers vindt het een goed idee dat leerkrachten lesmateriaal krijgen dat hen ondersteunt in het bespreken van porno in de les.
Het onderzoek ‘Seks in Beeld’ is een project van de Permanente Vorming Seksuologie, georganiseerd door de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de UGent. Het onderzoek werd in het kader van een eindwerk uitgevoerd door een team van negen seksuologen in opleiding.
Eerder onderzoek toonde aan dat frequente pornokijkers ook positiever staan ten opzichte van het homohuwelijk.

Lees ook:Jong aan de porno

Lees ook:In Zuid-Limburg gaan minder hoesjes in de poesjes

Lees ook:Porno moet op het lesrooster van middelbare scholen komen

Lees ook:KIJKTIP: Zet je verstand op porno

Lees ook:Teveel porno op te jonge leeftijd?

Geef een reactie